Voor controllers

Vragen over het gemeentefonds? U geeft het inzicht.Vragen over het gemeentefonds? U geeft het inzicht

Als controller bent u verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste financiële gegevens aan het bestuur. Bestuurders zitten hierbij niet te wachten op een hoeveelheid complexe informatie. Zij baseren hun standpunten liever op een beperkt aantal duidelijke kerncijfers. Maar hoe weet u nou aan welke cijfers het bestuur behoefte heeft? En hoe presenteert u die op een begrijpelijke manier?


Word een sterke informatieleverancier

Gemeentekas helpt u met het verstrekken van de juiste informatie aan het bestuur, op een overzichtelijke manier. De tool koppelt de inkomsten uit het gemeentefonds direct aan diverse beleidsterreinen. Hierdoor ziet u in één oogopslag hoeveel inkomsten uw gemeente krijgt voor een bepaald beleidsterrein, hoeveel uw gemeente daadwerkelijk aan dat terrein uitgeeft en hoe deze verhoudingen liggen bij andere, vergelijkbare gemeenten. Bruikbare inzichten, op basis waarvan bestuurders de juiste beslissingen kunnen nemen. En die u versterken in uw rol als informatieleverancier.Meer grip op de planning- en controlcyclus met Gemeentekas

U bent de spil in de jaarlijkse planning- en controlcyclus van uw gemeente. Het is van groot belang dat u het bestuur op tijd voorziet van de juiste gegevens voor de begroting en tussentijdse rapportages. Gemeentekas is hierbij een krachtig hulpmiddel. De tool verrijkt de belangrijkste cijfers vanuit het gemeentefonds met nieuwe ontwikkelingen en CBS-data. Zo houdt u grip op de totale planning- en controlcyclus en levert u het bestuur de juiste, actuele informatie.