Voor bestuurders

Debatteren over de begroting? U staat sterk.Debatteren over de begroting? U staat sterk

Als bestuurder heeft u een lange-termijn-visie en bepaalde beleidsdoelen voor ogen. Maar u dient wel binnen de kaders van de begroting te blijven. Daarom wilt u weten hoeveel middelen het Rijk u toekent en waar u deze aan uitgeeft. U wilt ook weten waarom u meer of minder inkomsten krijgt en wat dit betekent voor uw gemeente. Gemeentekas zorgt ervoor dat u deze informatie op een begrijpelijke manier aangeleverd krijgt. Zodat u sterk staat bij de verantwoording van uw keuzes.


Altijd ‘in control’ met Gemeentekas

Gemeentekas levert exact wat u als bestuurder nodig heeft, door alleen die gegevens te tonen die voor u relevant zijn. De juiste kerncijfers voor de onderbouwing van uw standpunten. Zo bent u altijd ‘in control’ tijdens raadsvergaderingen over de begroting. Gemeentekas bevat bovendien standaard rapportages voor college en raad. Hierdoor kunt u in weinig tijd – en met weinig specialistische kennis – toch over de juiste gegevens beschikken. Wel zo makkelijk.Gerichter sturen door een compleet beeld van het sociaal domein


De wettelijke taken in het sociaal domein zijn sinds begin 2015 sterk uitgebreid. Hierdoor zijn ook de Rijksinkomsten van gemeenten enorm gestegen. U wilt een goed beeld hebben van de (ontwikkeling in) totale inkomsten en uitgaven binnen het sociaal domein. Gemeentekas helpt hierbij, door te laten zien wat u al kreeg voor dit domein, wat de nieuwe inkomsten zijn en wat de som aan middelen betekent voor uw gemeente. Zo krijgt u een compleet beeld van het sociale domein en kunt u gerichter sturen.

Beter adviseren door inzicht in de lokale belastingcapaciteit

Bij het toekennen van middelen weegt het Rijk ook de eigen belastingcapaciteit van individuele gemeenten mee. Hoe hoger de waarde van objecten in uw gemeente, des te kleiner wordt de inkomstenstroom vanuit het gemeentefonds. Gemeentekas laat de benutting van de lokale belastingcapaciteit zien en hoe deze verdeeld is over eigenaren/gebruikers van woningen en/of bedrijven. Tevens vergelijkt de rekentool deze capaciteit met andere gemeenten. Waardevolle informatie die u kunt gebruiken om de raad beter te adviseren over de lokale belastingen.