RaadsinformatieNIEUW: raadsinformatie

U kent ons waarschijnlijk al van ons financiële dashboard. Waarin we wethouders, controllers, financieel adviseurs en auditcommissies direct inzicht geven in de consequenties van nieuwe circulaires van het gemeentefonds. Geen cijferbrij, maar echt relevante, toegespitste informatie met een heldere toelichting.
Op verzoek van onze klanten hebben we nu ook een raadsinformatie dashboard dat wordt toegesneden op de informatiebehoefte van de eigen gemeenteraad.


Actueel en overzichtelijk

Het raadsinformatie dashboard laat zien waar u staat als gemeente:
– hoe uw lokale belastingen zich verhouden tot die van andere gemeenten,
– wat uw gemeente bereikt op het sociaal domein,
– welke voortgang er wordt geboekt op afspraken uit het coalitieakkoord,
– wat de belangrijkste resultaten zijn van uw verbonden partijen,
– hoe uw rijksinkomsten zich ontwikkelen en
– hoe u presteert op de wettelijk verplichte beleidsindicatoren.
We vullen dat naar wens aan met andere gegevens die voor uw gemeente van belang zijn.


Niet meer dan nodig

We houden de doelgroep nauwlettend in de gaten. Bestuurders hebben geen behoefte aan heel veel gegevens. Wel aan heldere, beknopte, toegankelijke en overzichtelijke informatie. Wij helpen u bij de selectie van informatie die er ècht toe doet. Gemeentekas weet wat bestuurders willen weten.


Hoe werkt het?

De werking van het raadsinformatiedashboard is eenvoudig. Gemeentekas levert een online dienst die draait in de ‘cloud’, toegankelijk is via ieder device en verkrijgbaar is in abonnementsvorm.Standaard bij elk abonnement

​Actuele gegevens. Wij hebben toegang tot tal van landelijke bronnen met gemeentelijke gegevens. Wij lezen die periodiek in, waardoor uw raadsinformatie dashboard actueel is en blijft.

Koppeling met uw eigen gegevensbronnen. Steeds meer gemeenten beschikken over een eigen ‘datawarehouse’ met heel veel operationele gegevens en managementinformatie. Wij helpen u bij de selectie van gegevens die ook bestuurlijk relevant zijn en presenteren die in het raadsinformatiedashboard. Zo blijft het voor uw raad overzichtelijk en komt de focus op de hoofdlijnen.

Veel extra duiding. Gegevens uit landelijke bronnen voorzien wij van heldere bestuurlijke duiding. En periodiek organiseren wij een webinar, waarin Berenschot-adviseurs een toelichting geven op de belangrijkste ontwikkelingen in het gemeentefonds. Wij praten u dan gelijk bij over actuele, bestuurlijk relevante onderwerpen zoals het sociaal domein en het Interbestuurlijk Programma (IBP). Uw gemeente kan als klant zonder meerkosten onbeperkt deelnemen.

Vraag hier om meer informatie of een afspraak

"*" geeft vereiste velden aan