Over Gemeentekas

Inzicht in alle inkomsten uit het gemeentefonds, eigen uitgaven en vergelijking met andere gemeenten.Over gemeentekas

Gemeentekas is ontstaan vanuit de wetenschap dat de informatie over de veranderende inkomsten uit het gemeentefonds vaak als complex wordt ervaren door bestuurders. Het is hun uitdaging om in weinig tijd en veelal met onvoldoende specialistische kennis, toch alle cijfers te begrijpen, zodat zij hun gemeente op de juiste cijfers kunnen sturen. Gemeentekas maakt de complexe informatie vanuit het gemeentefonds begrijpelijk. De tool genereert alleen die gegevens die voor bestuurders relevant zijn. Heldere stuurinformatie, zonder ingewikkelde details.


Hoe werkt het?

Gemeentekas berekent de inkomsten uit het gemeentefonds op basis van circulaires en CBS-data. De actuele cijfers vanuit het Rijk worden direct gekoppeld aan de diverse beleidsterreinen van uw gemeente. Hierbij worden nieuwe ontwikkelingen en eventuele veranderingen in inkomsten direct doorberekend. Op basis van gegevens die elke gemeente aan het Rijk moet aanleveren (iv3-gegevens) vergelijkt Gemeentekas de inkomsten uit het gemeentefonds met uw uitgaven. Daarnaast laat de tool zien hoe deze zich verhouden tot andere gemeenten.


Gemeentekas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met ongeveer 400 medewerkers. Al meer dan tachtig jaar werkt Berenschot aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staat het organisatieadviesbureau voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang en echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Berenschot richt zich specifiek op de toekomst van zorg, de transformatie van het openbaar bestuur, de energietransitie en de transformatie van werk en organisatie.