FunctionaliteitenOverzicht inkomsten

Inzicht in de totale inkomsten uit het gemeentefonds

Gemeentekas presenteert alle inkomstenstromen uit het gemeentefonds in één totaaloverzicht, zonder alle onderliggende details. Als u wilt, kunt u verder inzoomen om inzicht te krijgen in alle gebruikte maatstaven en eenheden. Dit is mogelijk voor algemene uitkeringen, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en aanvullende uitkeringen.

Bekijk voorbeeld

Circulaire

Inzicht in de veranderingen in inkomsten, inclusief meerjarige prognose

Grafieken tonen de ontwikkeling in de uitkering voor de komende uitkeringsjaren op basis van de laatste en de één-na-laatste circulaire. Alle wijzigingen worden toegelicht met heldere, bestuurlijke teksten, waardoor u weet waar aan toe bent. Met één druk op de knop heeft u een overzichtelijke rapportage die geschikt is voor bijv. college en gemeenteraad.

Bekijk voorbeeld

Cluster

Inzicht in de toekenning van middelen per cluster

U ziet in één oogopslag hoeveel uw gemeente toegewezen krijgt voor een bepaald cluster of subcluster.

Bekijk voorbeeld

Vergelijken

Inkomsten en uitgaven vergelijken met andere gemeenten

Met Gemeentekas kunt u kijken of uw gemeente naar verhouding meer of minder inkomsten krijgt dan andere (vergelijkbare) gemeenten. Daarnaast kunt u de eigen inkomsten en uitgaven per beleidsterrein vergelijken met andere gemeenten. Op basis van bepaalde kenmerken van uw gemeente, zoals het aantal inwoners en de Sociaal Economische Status (SES-score), selecteert u zelf een gemeente en kunt u betrouwbare vergelijkingen maken.

Bekijk voorbeeld

Actuele informatie

Actuele informatie

Overzichten op basis van actuele onderwerpen. Wisselende grafieken tonen de invloed van actuele, landelijke ontwikkelingen op uw eigen, lokale situatie. In samenwerking met adviesbureau Berenschot volgt Gemeentekas actuele ontwikkelingen en vertaalt deze in begrijpelijke financiële informatie. Hierdoor wordt snel duidelijk in welke mate een onderwerp speelt binnen uw eigen gemeente. Actuele voorbeelden zijn een totaaloverzicht voor de inkomsten voor het Sociaal Domein en uw gemeentelijke scores op Duurzaamheid.

Bekijk voorbeeld

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit

Gemeentekas geeft u inzicht in alle lokale lasten van gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt snel zien hoe die zich verhouden tot een (door u zelf in te stellen) selectie van referentiegemeenten.
De OZB krijgt bijzondere aandacht: uw Rijksinkomsten worden gekort op basis van uw lokale belastingcapaciteit. Gemeentekas laat de benutting van uw lokale belastingcapaciteit zien, hoe deze verdeeld is over de eigenaren/gebruikers van woningen en bedrijven en hoe die zich verhoudt tot alle andere gemeenten in Nederland.

Bekijk voorbeeld

Webinars

Webinars

Elke eerste vrijdag na verschijning van een circulaire organiseert Gemeentekas een webinar, waarbij de belangrijkste beleidswijzigingen in de circulaire door adviseurs van Berenschot worden toegelicht. Gemeenten die klant zijn van Gemeentekas kunnen onbeperkt deelnemen aan deze webinars.

Scenario’s

Scenario’s

U kunt eenvoudig zien wat de gevolgen zijn van nieuw beleid, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een nieuwe wijk of een wijziging in het sociaal domein. Door het wijzigen van enkele maatstaven ziet u in grafiek en tabellen direct wat de gevolgen zijn voor de algemene uitkering.

Bekijk voorbeeld

Oude circulaires

Oude circulaires

Met Gemeentekas kunt u eenvoudig terugbladeren door effecten van oude circulaires, inclusief de bijbehorende toelichting. U hoeft geen extra bestanden in te lezen. Eén muisklik is voldoende om te zien wat de wijzigingen in de afgelopen twee jaar waren. Ideaal als in nieuwe circulaires wordt verwezen naar andere recente wijzigingen!

Bekijk voorbeeld

Meer grip op de planning- en controlcyclus met Gemeentekas?

Gemeentekas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met ongeveer 400 medewerkers. Al meer dan tachtig jaar werkt Berenschot aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staat het organisatieadviesbureau voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang en echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Berenschot richt zich specifiek op de toekomst van zorg, de transformatie van het openbaar bestuur, de energietransitie en de transformatie van werk en organisatie.