Hoe houdt u uw gemeente fit en gezond?

Als gemeente opereert u in een dynamische omgeving. Nieuwe ontwikkelingen vragen om ander beleid en voor de uitvoering daarvan bent u afhankelijk van fluctuerende inkomsten uit het gemeentefonds. In dit steeds veranderende speelveld is het uw uitdaging om uw gemeente financieel gezond te houden. Dat begint met helder inzicht in uw uitgaven en inkomsten.

Het is tijd voor helderheid!


Gemeentekas is de online rekentool die de toekenning en besteding van Rijksmiddelen vertaalt naar bruikbare managementinformatie voor uw gemeente. De tool berekent de inkomsten uit het gemeentefonds, maakt ze inzichtelijk en vergelijkt ze met andere gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens: Gemeentekas verwerkt de informatie uit de circulaires (bijvoorbeeld de septembercirculaire op Prinsjesdag) direct.

Alle gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd in een online dashboard. Hierdoor kunnen uw controllers en financieel specialisten ze beter doorgronden en betrouwbare berekeningen maken. Het resultaat? Heldere stuurinformatie waar u op kunt bouwen.

Met Gemeentekas bent u altijd 'in control', omdat de tool alleen die gegevens laat zien die voor u relevant zijn.

Vraag een abonnement aan

Gemeentekas is te gebruiken in abonnementsvorm

Hoe werkt het?

De werking van Gemeentekas is simpel:

Een online dienst, die draait in de Cloud

Toegankelijk via ieder device

Verkrijgbaar in abonnementsvorm

Meer grip op de planning en controlcyclus met Gemeentekas

U bent de spil in de jaarlijkse planning- en controlcyclus van uw gemeente. Het is van groot belang dat u het bestuur op tijd voorziet van de juiste gegevens voor de begroting en tussentijdse rapportages.

Gemeentekas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Berenschot

Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met ongeveer 400 medewerkers. Al meer dan tachtig jaar werkt Berenschot aan een vooruitstrevende samenleving. Daarbij staat het organisatieadviesbureau voor duurzaam advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht op vooruitgang en echt iets kunnen betekenen voor mensen, organisaties en de maatschappij. Berenschot richt zich specifiek op de toekomst van zorg, de transformatie van het openbaar bestuur, de energietransitie en de transformatie van werk en organisatie.