Functionaliteiten

Overzicht inkomsten

Inzicht in de totale inkomsten uit het gemeentefonds.

U ziet zowel de middelen die vrij besteedbaar zijn, als de middelen die gekoppeld zijn aan specifieke doeleinden. Gemeentekas presenteert beide inkomstenstromen in één totaaloverzicht, zonder alle onderliggende details. Als u wilt, kunt u verder inzoomen om inzicht te krijgen in alle gebruikte maatstaven en eenheden. Dit is mogelijk voor algemene uitkeringen, integratie-uitkeringen, decentralisatie-uitkeringen en aanvullende uitkeringen.

Bekijk voorbeeld

Circulaire

Inzicht in de veranderingen in inkomsten, inclusief meerjarige prognose.

Grafieken tonen de ontwikkeling in de uitkering voor de komende uitkeringsjaren op basis van de laatste en de één-na-laatste circulaire. Alle wijzigingen worden toegelicht met heldere, bestuurlijke teksten. waardoor u weet waar aan toe bent. Met één druk op de knop heeft u een overzichtelijke rapportage die geschikt is voor bijv. college en gemeenteraad. 

Bekijk voorbeeld

Inzicht in de toekenning van middelen per cluster.

U ziet in één oogopslag hoeveel uw gemeente toegewezen krijgt voor een bepaald cluster of subcluster.

Bekijk voorbeeld

Vergelijken

Inkomsten en uitgaven vergelijken met andere gemeenten.

Met Gemeentekas kunt u kijken of uw gemeente naar verhouding meer of minder inkomsten krijgt dan andere (vergelijkbare) gemeenten. Daarnaast kunt u de eigen inkomsten en uitgaven per beleidsterrein vergelijken met andere gemeenten. Op basis van bepaalde kenmerken van uw gemeente, zoals het aantal inwoners en de Sociaal Economische Status (SES-score), selecteert u zelf een gemeente en kunt u betrouwbare vergelijkingen maken.

Bekijk voorbeeld

 

Actuele informatie

Actuele informatie.

Overzichten op basis van actuele onderwerpen. Wisselende grafieken tonen de invloed van actuele, landelijke ontwikkelingen op uw eigen, lokale situatie. In samenwerking met adviesbureau Berenschot volgt Gemeentekas actuele ontwikkelingen en vertaalt deze in begrijpelijke financiële informatie. Hierdoor wordt snel duidelijk in welke mate een onderwerp speelt binnen uw eigen gemeente. Actuele voorbeelden zijn een totaaloverzicht voor de inkomsten voor het Sociaal Domein en uw gemeentelijke scores op Duurzaamheid.

Bekijk voorbeeld

Belastingcapaciteit

Belastingcapaciteit

Gemeentekas geeft u inzicht in alle lokale lasten van gemeenten, provincies en waterschappen. U kunt snel zien hoe die zich verhouden tot een (door u zelf in te stellen) selectie van referentiegemeenten.
De OZB krijgt bijzondere aandacht: uw Rijksinkomsten worden gekort op basis van uw lokale belastingcapaciteit. Gemeentekas laat de benutting van uw lokale belastingcapaciteit zien, hoe deze verdeeld is over de eigenaren/gebruikers van woningen en bedrijven en hoe die zich verhoudt tot alle andere gemeenten in Nederland.

​Bekijk voorbeeld

Webinars

Elke eerste vrijdag na verschijning van een circulaire organiseert Gemeentekas een webinar, waarbij de belangrijkste beleidswijzigingen in de circulaire door adviseurs van Berenschot worden toegelicht. Gemeenten die klant zijn van Gemeentekas kunnen onbeperkt deelnemen aan deze webinars. Het eerstvolgende webinar wordt gehouden op 18 september 2020. U kunt zich hier kosteloos inschrijven.

Meer grip op de planning- en controlcyclus met Gemeentekas?

Gemeentekas is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Berenschot en Reports: